Základné kurzy, zaškolenia

ZvaranieZákladné kurzy zvárania

Cena kurzu dohodou, info o cene vo zváračskej škole (od 738,00 €)

 • ZK - 311-1 základný kurz zvárania plameňom
 • ZK - 111-1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • ZK - 135-1základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov
 • ZK - 135-8 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických ocelí (MIG)
 • ZK - 135-21 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín (MIG)
 • ZK - 141-1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí
 • ZK - 141-8 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí
 • ZK - 141-21 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín (TIG)

ZváranieZaškolenia

Cena zaškolenia dohodou. (od 245,00 eur bez DPH) info o cene vo zváračskej škole

 • ZP 311-2 (D - G2)  zaškolenie pre rezanie kyslíkom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • ZP 311-3 (D - G3)  zaškolenie na rovnanie plameňom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • ZP 311-5 (D - G5)  zaškolenie pre nahrievanie plameňom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • ZP 111-1 (D - E1)  zaškolenie pre stehovanie elektrickým oblúkom, doba trvania  - 5 pracovných dní
 • ZP 111-2 (D - E2)  zaškolenie pre rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom, doba trvania -  5 pracovných dní
 • ZP 111-3 (D - E3)  zaškolenie pre drážkovanie uhlíkovou elektródou, doba trvania - 5 pracovných dní
 • ZP 83      (D - E4)  zaškolenie pre rezanie plazmovým oblúkom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • D - I1 zaškolenie pre rezanie laserom bolo zrušené, riadime sa normou STN EN ISO 14 732 - výstupom je certifikát
 • D - R1 zaškolenie pre bodové odporové zváranie, bolo zrušené, nahrádza ho skúška podľa STN EN ISO 14 732 - Operátor zvárania - zoraďovač odporového zvárania , doklad je certifikát

SpajkovanieKurzy spájkovania podľa STN EN ISO 13585

 • Kurzy preskúšanie spájkovanie ocelí
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie vysokoklegovaných austenických ocelí
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie medi a jej zliatín
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie kombinovaných materiálov. ( napr. meď + nerez )

POZNÁMKA: 
Podmienka prijatia do kurzu:

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - na formulári od lekára, dobu platnosti určuje lekár. 

Ak je to prvý kurz zvárania, lekárske potvrdenie bude na Prihláške do kurzu.