Základné kurzy, zaškolenia

ZvaranieZákladné kurzy zvárania

Cena kurzu dohodou,(od 435,00 € bez DPH) info o cene vo zváračskej škole.

 • Z - G1 základný kurz zvárania plameňom (metóda 311)
 • Z - E1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (metóda 111)
 • Z - M1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov (metóda 135)
 • DZ - M1 doplnkový kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou pre absolventov kurzu Z-E1
 • Z - M3 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenických ocelí (MIG)
 • Z - M7 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín (MIG)
 • Z - T1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí (metóda 141)
 • Z - T3 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí (metóda 141)
 • Z - T7 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu hliníka a jeho zliatín (TIG)

ZváranieZaškolenia

Cena zaškolenia dohodou. (od 180,00 eur bez DPH)

 • D - G2 zaškolenie pre rezanie kyslíkom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • D - G3 zaškolenie na rovnanie plameňom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • D - G5 zaškolenie pre nahrievanie plameňom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • D - E1 zaškolenie pre stehovanie elektrickým oblúkom, doba trvania  - 5 pracovných dní
 • D - E2 zaškolenie pre rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom, doba trvania -  5 pracovných dní
 • D - E3 zaškolenie pre drážkovanie uhlíkovou elektródou, doba trvania - 5 pracovných dní
 • D - E4 zaškolenie pre rezanie plazmovým oblúkom, doba trvania - 5 pracovných dní
 • D - I1 zaškolenie pre rezanie laserom, doba trvania -  8 pracovných dní
 • D - R1 zaškolenie pre bodové odporové zváranie, doba trvania - 7 pracovných dní

SpajkovanieKurzy spájkovania podľa STN EN ISO 13585

(2 až 4 týždenné kurzy)

 • Kurzy preskúšanie spájkovanie ocelí
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie vysokoklegovaných austenických ocelí
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie medi a jej zliatín
 • Kurzy preskúšanie spájkovanie kombinovaných materiálov. ( napr. meď + nerez )

POZNÁMKA: 
Podmienka prijatia do kurzu:

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - buď v zváračskom preukaze, ak je vlastníkom, alebo v zápisníku bezpečnosti práce, alebo na formulári od ošetrujúceho lekára. 

Ak je to prvý kurz zvárania, lekárske potvrdenie bude na Prihláške do kurzu.