Úradné kurzy

Podmienkou prijatia do prípravného kurzu je platný základný kurz zvárania príslušnou metódou.

Prípravné kurzy k úradným skúškam zváračov

podľa STN EN ISO 9606-1

 • Metóda 111 P - zváranie plechov elektrickým oblúkom; 15 pracovných dní
 • Metóda 111 T - zváranie rúr elektrickým oblúkom; 15 pracovných dní
 • Metóda 135 P - zváranie plechov el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2; 15 pracovných dní
 • Metóda 135 T - zváranie rúr el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2; 15 pracovných dní
 • Metóda 136 T - zváranie rúr el. oblúkom plnenou elektródou v aktívnom plyne; 15 pracovných dní
 • Metóda 141 T - zváranie rúr el. oblúkom v ochrannej atmosfére argónu; 15 pracovných dní
 • Metóda 311 T - zváranie rúr plameňom; 15 pracovných dní

Prípravné kurzy k úradným skúškam zváračov

podľa STN EN ISO 9606-2

 • Metóda 131 T – zváranie rúr z hliníka a jeho zliatin (metóda MIG);15 pracovných dní
 • Metóda 141 T - zváranie rúr z hliníka a jeho zliatin (metóda TIG); 15 pracovných dní
 • Metóda 131 P –zváranie plechov z hliníka a jeho zliatin (metóda MIG); 15 pracovných dní
 • Metóda 141 P –zváranie plechov z hliníka a jeho zliatin (metóda TIG); 15 pracovných dní

Kurzy spájkovania podľa STN EN ISO 13585

 • Kurzy pre spájkovanie ocelí.
 • Kurzy pre spájkovanie vysokolegovaných austenických ocelí.
 • Kurzy pre spájkovanie medi a jej zliatin.
 • Kurzy pre spájkovanie kombinovaných materiálov ( napr. meď + nerez)