Produkty & služby

Aktuálna ponuka kurzov

Kurzy zvárania:

  • základné kurzy TERMÍN:  nový kurz  01.12.2020 - obsadený
  • úradné kurzy     TERMÍN: nový kurz  01.12.2020 - obsadený
  • úradné kurzy - tiež v systéme TÜV Rheinland, Bureau Veritas, 
  • zaškolenia ZP 311-2,  ZP 111-2, ZP 311-3, a iné

 Periodické preskúšanie zváračov z legislatívy pri zváraní : každý piatok o 10.00 hod.

                Sú určené pre absolventov základných kurzov, po uplynutí dvoch rokov od posledného preškolenia. Preskúšanie vykonávame      každý piatok o 10.00 hodine v našej zváračskej škole.

 Za platnosť lekárskej prehliadky zodpovedá zvárač. Aj v prípade, že je zamestnaný, aj ako živnostník.

UPOZORNENIE !!!  Zváračský preukaz  v papierovej forme bude platný iba do 30.04.2021. Nahradí ho ID karta s fotografiou

a QR kódom. O jej vvydanie môžete požiadať aj našu zváračskú školu.

Zváranie a rovnanie hliníkových diskov

Rovnanie a oprava hliníkových diskov na špecializovanom stroji HATCO WS 003
Zodpovedný pracovník: Ing. Emil Kovaľ 0905 132 678

Oprava súčiastok

Zaoberáme sa opravou súčiastok z HLINÍKA ( kryty, nádrže, príruby, disky kolies), NEREZU a TITÁNU

KURZY ZVÁRANIA 2020

ZAČIATOK

SKÚŠKA

DOBA TRVANIA

07.09.2020 (pondelok)

28.09.2020

15 DNÍ

05.10.2020 (pondelok)

23.10.2020

15 DNÍ

02.11.2020 (pondelok)

23.11.2020

15 DNÍ

01.12.2020 (utorok)

21.12.2020

15 DNÍ

11.01.2021 (pondelok)

29.01.2021

15 DNÍ