Produkty & služby

Aktuálna ponuka kurzov

Kurzy zvárania: ( termín budeme aktualizovať vzhľadom na karanténne opatrenia)

  • základné kurzy TERMÍN:  nový kurz  01.06.2020
  • úradné kurzy     TERMÍN: nový kurz  01.06.2020
  • úradné kurzy - tiež v systéme TÜV Rheinland, Bureau Veritas, 
  • zaškolenia ZP 311-2, ZP 83, ZP 11-2, ZP 311-3, a iné

 Periodické preskúšanie zváračov z legislatívy pri zváraní : každý piatok o 10.00 hod.

                Sú určené pre absolventov základných kurzov, po uplynutí dvoch rokov od posledného preškolenia. Preskúšanie vykonávame      každý piatok o 10.00 hodine v našej zváračskej škole.

 Za platnosť lekárskej prehliadky zodpovedá zvárač. Aj v prípade, že je zamestnaný, aj ako živnostník.

UPOZORNENIE !!!  Zváračský preukaz  v papierovej forme bude platný iba do 30.04.2021. Nahradí ho ID karta s fotografiou

a QR kódom. O jej vvydanie môžete požiadať aj našu zváračskú školu.

Zváranie a rovnanie hliníkových diskov

Rovnanie a oprava hliníkových diskov na špecializovanom stroji HATCO WS 003
Zodpovedný pracovník: Ing. Emil Kovaľ 0905 132 678

Oprava súčiastok

Zaoberáme sa opravou súčiastok z HLINÍKA ( kryty, nádrže, príruby, disky kolies), NEREZU a TITÁNU

KURZY ZVÁRANIA 2020

ZAČIATOK

SKÚŠKA

DOBA TRVANIA

01.06.2020 (pondelok)

19.06.2020

15 DNÍ

22.06.2020 (pondelok)

10.07.2020

15 DNÍ

13.07.2020 (pondelok)

31.07.2020

15 DNÍ

03.08.2020 (pondelok)

21.08.2020

15 DNÍ